Interviews

Niet alles is in archieven te vinden. Hoe werd het verleden beleefd, herinnerd en verwerkt door de mensen die het meemaakten? Op die vragen kan vooral mondelinge geschiedenis een antwoord bieden. Zeker voor het recente verleden bieden tijdgenoten een unieke blik op de geschiedenis. We denken hierbij zowel aan getuigen van grote historische gebeurtenissen als ‘de man of vrouw in de straat’ en hun ervaring van het dagelijks leven.
Interviews kunnen ingezet worden in tal van projecten; als op zich staand eindproduct of als onderdeel van een breder onderzoek. Zowel diepte-interviews als biografische of thematische interviews en verkennende gesprekken behoren tot de mogelijkheden. Ook een professioneel verzorgde audio(-visuele) opname, transcriptie en de verwerking van het verzamelde materiaal kunnen door ons verzorgd worden.

In opdracht van erfgoedcel MijnErfgoed interviewden we een groot aantal mensen over hun ervaringen, zodat hun verhalen niet verloren gaan.

In opdracht van erfgoedcel MijnErfgoed interviewden we een groot aantal mensen over hun ervaringen, zodat hun verhalen niet verloren gaan.