Tentoonstelling

Een tentoonstelling is de uitgelezen manier om bezoekers op een interactieve manier met geschiedenis in contact te brengen. Aan de hand van verschillende media kunnen ze het verleden herbeleven. Een goede historische tentoonstelling bestaat evenwel niet louter uit een aantrekkelijke vormgeving met veel toeters en bellen. Je moet je bezoekers ook een aantrekkelijk verhaal aanbieden waarin ze willen meestappen, een verhaal waardoor ze zich op ontdekkingstocht laten nemen doorheen de geschiedenis. Geheugen Collectief is dan ook een onmisbare partner om u dat verhaal aan te reiken. Bovendien zijn onze onderzoekers gespecialiseerd in het omvormen van die historische content naar de veelheid aan tentoonstellingsvormen (paneelteksten, audiofragmenten, kinderroutes, enz.)

De tentoonstelling Tegen-Strijd in Dendermonde vertelt het verhaal van de beleving van de Eerste Wereldoorlog in de streek aan de hand van tegenstellingen. Zo wordt het zwart-witdenken over de oorlog kritisch tegen het licht gehouden.