Wat bieden we

Geschiedenis wordt overal gemaakt en door iedereen beleefd.
Daarom werken wij zowel voor overheden en bedrijven als voor particulieren en organisaties.

Wij maken historische content aantrekkelijk voor een breed publiek, via publicaties, lezingen, tentoonstellingen, apps, verhalenbundels, audiovisueel materiaal,  historische wandelingen, …

Wij helpen u bij het ontwikkelen van een concept, voeren historisch onderzoek in al zijn vormen (literatuurstudie, archiefonderzoek, interviews, iconografisch onderzoek, …) en nemen ook de volledige inhoudelijke uitwerking van uw project voor onze rekening.

Klik op onderstaande voorbeelden voor concrete informatie:

 

Hoe gaan we te werk?

De sterkte van Geheugen Collectief is ons teamwerk.

Voor elk project zet Geheugen Collectief een verscheiden team in. In plaats van één individuele historicus gaat er een nauw samenwerkende groep van professionele historici aan de slag, wiens specialisaties aansluiten bij het project. Door overleg binnen het gehele collectief delen wij onze kennis, vaardigheden en ideeën. Bij elk project wordt één van de onderzoekers aangesteld als projectverantwoordelijke. Hij of zij neemt de projectcoördinatie op zich en fungeert als schakel tussen de opdrachtgever, de verschillende partners en het onderzoeksteam.

Stap voor stap

  • U bent op zoek naar een partner voor uw historisch project
  • U contacteert ons met een al dan niet welomschreven vraag
  • Wij onderzoeken samen met u de onderzoeks- en ontsluitingsmogelijkheden
  • Wij maken geheel vrijblijvend een offerte op
  • Na goedkeuring van de offerte gaat het projectteam aan de slag
  • Gedurende het hele proces wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen, zodat u het project waar nodig kan bijsturen
  • Tegen de vooropgestelde deadline leveren wij een aantrekkelijk en publieksgericht eindproduct op waar u als opdrachtgever trots op kan zijn