Ons team

Geheugen Collectief is een vast team van professionele historici met elk hun vaardigheden en specialisaties.

Onze onderzoekers hebben als publiekshistorici ruime ervaring opgebouwd met het brengen van wetenschappelijk onderbouwde informatie op een laagdrempelige, toegankelijke en aantrekkelijke manier voor een breed publiek.

ALINE SAX is onderzoekscoördinator van Geheugen Collectief. Ze promoveerde in 2012 tot doctor in de geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en is tevens auteur van historische romans voor kinderen en jongeren. Ze studeerde geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en de Freie Universität Berlin. Haar doctoraat, getiteld Voor Vlaanderen, Volk en Führer, de motivatie en het wereldbeeld van Vlaamse collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in 2012 gepubliceerd bij Uitgeverij Manteau. Aline was verbonden aan het Instituut voor Publieksgeschiedenis (UGent) en doceert momenteel Erfgoed en Publieksgeschiedenis de Universiteit Antwerpen. Ze is gespecialiseerd in de beide wereldoorlogen, Alltagsgeschichte, mentaliteitsgeschiedenis en militaire geschiedenis.

aline@geheugencollectief.be

VERONIQUE VAN HUMSKERKE is zakelijk leider van Geheugen Collectief. Ze studeerde in 2007 af als historica aan de Universiteit Antwerpen met een thesis over nationalistische discours in Slovenië in de twintigste eeuw. Haar artikel Slovenië, het land aan ‘de zonnige zijde van de Alpen’? werd gepubliceerd in het Tijdschrift voor Geschiedenis. Ook binnen Geheugen Collectief heeft ze zich verder gespecialiseerd in de politieke en culturele geschiedenis in de Nieuwste Tijd op zowel lokaal als bovenlokaal niveau. Van bij de start combineerde ze in de uiteenlopende projecten wetenschappelijk onderzoek met het samenwerken met andere spelers en de vertaalslag naar publieksgerichte eindproducten.

veronique@geheugencollectief.be

HANNELORE VANDEBROEK studeerde geschiedenis aan de KULeuven en aan de Europese Universiteit (Firenze). Haar licentiaatsverhandeling behaalde de Marguerite Lefevreprijs voor Genderstudies van de Academische Stichting Leuven (2002) en werd gepubliceerd als ‘Het geslacht van de arbeid. Opvattingen over vrouwenarbeid in Belgische katholieke intellectuele kringen (1945-1960)‘ (Universitaire Pers Leuven, 2002). Tevens studeerde zij vrouwenstudies aan de Universiteit Antwerpen. Zij was als FWO-aspirant en praktijkassistent verbonden aan de KULeuven.  Van 2006 tot 2010 was zij werkzaam op het SOMA. Haar specialisaties zijn gender history, sociaaleconomische geschiedenis en mondelinge geschiedenis.  Als publiekshistorica bij Geheugen Collectief werkt zij mee aan meerdere tentoonstellingen en is zij co-auteur van verschillende publieksboeken.

hannelore@geheugencollectief.be

MAARTEN MAHIEU studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent. Hij sloot zijn studie af met een thesis over de plaats van de arbeidersbevolking op de Belgische wereld-tentoonstellingen. Hierna volgde Maarten de opleiding Internationale Betrekkingen en Diplomatie aan de Universiteit Antwerpen. Zijn masterscriptie handelde over de mogelijkheden en moeilijkheden van circulaire migratie. Na een leraarsopleiding gaf Maarten geschiedenis en cultuurwetenschappen in de tweede en derde graad SO en zette hij sociale en historische projecten op met en voor jongeren. Bij Geheugen Collectief legt Maarten zich toe op educatieve projecten.

maarten@geheugencollectief.be

JAKOB ULENS studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij specialiseerde zich in de sociaal-economische geschiedenis van de Nieuwe Tijd. Daarna volgde een Master in de Bedrijfseconomie en het eerste jaar van de opleiding Monumenten- & Landschapszorg. Voordat hij bij Geheugen Collectief aan de slag ging deed Jakob ervaring op als bouwhistoricus en erfgoedconsulent. Hij werkte ook een tijdlang voor een productiehuis. Als lid van Geheugen Collectief specialiseerde hij zich de laatste jaren ondermeer in de Eerste Wereldoorlog. Dankzij zijn ervaring als bouwhistoricus is hij de geknipte persoon om stads-, landschaps- en architectuurgeschiedenis naar een publieksgericht eindproduct te hertalen.

jakob@geheugencollectief.be

JONAS RAATS studeerde geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent. Hij verdiepte zich in de politieke en sociale geschiedenis van het negentiende-eeuwse Belgie en nam in zijn masterscriptie over de crisis in de Vlaamse vlasnijverheid (1840-1850) de opvattingen van de toenmalige politieke elite onder de loep. In een aanvullende opleiding Internationale Politiek bestudeerde hij grondstoffenconflicten in het post-koude oorlog tijdperk. Jonas gaf enkele jaren les in geschiedenis, esthetica, cultuurwetenschappen en Nederlands voor anderstaligen. Hij was actief in het jeugdwerk als educatief medewerker. Tussen 2012 en 2014 werkte hij voor de dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen mee aan de voorbereidingen van de herdenking van WOI.

jonas@geheugencollectief.be

PETER VAN DER HALLEN is doctor in de geschiedenis en master in de beleidseconomie (KU Leuven). Zijn geschiedenisstudie rondde hij af met een thesis over de Antwerpse havenproblematiek. Daarna ging hij aan de slag als wetenschappelijk medewerker in de onderzoeksgroep Economische geschiedenis aan de KU Leuven. In 2011 verdedigde hij zijn doctoraat over de voedingsindustrie met als titel Industrial Dynamics in the Food Industry in Belgium (1890-1940) in an Era of Technological Transition. Hij doceert momenteel economische geschiedenis aan de studenten Handelswetenschappen van de KU Leuven Campus Carolus. Peter is gespecialiseerd in economische geschiedenis, de geschiedenis van voeding en rurale geschiedenis.

peter@geheugencollectief.be

STIJN KNUTS studeerde cultuurgeschiedenis aan de KU Leuven (2008) en volgde een aanvullende masteropleiding in wereld- geschiedenis. In 2014 doctoreerde hij op een proefschrift over Vlaamse en Belgische identiteitsvorming in het fietsen en wielrennen vóór de Tweede Wereldoorlog (KU Leuven). Daarna werkte hij aan de Universiteit Gent aan een boekproject over de geschiedenis van de christelijke arbeidersbeweging in de regio Gent-Eeklo. Hij publiceerde uitgebreid over de geschiedenis van het fietsen en wielrennen en over de Belgische sportgeschiedenis, zowel in wetenschappelijke tijdschriften als voor een breed publiek. Onderzoek voeren, schrijven en de resultaten daarvan met zoveel mogelijk mensen delen zijn zijn grote passies.