Ons team

Geheugen Collectief is een vast team van professionele historici met elk hun vaardigheden en specialisaties.

Onze onderzoekers hebben als publiekshistorici ruime ervaring opgebouwd met het brengen van wetenschappelijk onderbouwde informatie op een laagdrempelige, toegankelijke en aantrekkelijke manier voor een breed publiek.

ALINE SAX is onderzoekscoördinator van Geheugen Collectief. Ze promoveerde in 2012 tot doctor in de geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en is tevens auteur van historische romans voor kinderen en jongeren. Ze studeerde geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en de Freie Universität Berlin. Haar doctoraat, getiteld Voor Vlaanderen, Volk en Führer, de motivatie en het wereldbeeld van Vlaamse collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in 2012 gepubliceerd bij Uitgeverij Manteau. Aline was verbonden aan het Instituut voor Publieksgeschiedenis (UGent) en doceerde Erfgoed en Publieksgeschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. Ze is gespecialiseerd in de beide wereldoorlogen, Alltagsgeschichte, mentaliteitsgeschiedenis en militaire geschiedenis.

aline@geheugencollectief.be

VERONIQUE VAN HUMSKERKE is zakelijk leider van Geheugen Collectief en werkt als onderzoeker actief mee aan onze projecten. Zo combineert ze haar voorliefde voor ingewikkelde Excels met haar passie voor publieksgeschiedenis. Veronique studeerde in 2007 af als master in de geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. In haar licentiaatsverhandeling nuanceerde ze de dichotomie tussen Westers en Oost-Europees nationalisme door de casus van het Sloveens nationalisme onder de loep te nemen. Twee jaar na haar afstuderen stond Veronique mee aan de wieg van Geheugen Collectief, waarbinnen ze sindsdien aan heel uiteenlopende projecten heeft meegewerkt.

veronique@geheugencollectief.be

HANNELORE VANDEBROEK studeerde geschiedenis aan de KULeuven en aan de Europese Universiteit (Firenze). Haar licentiaatsverhandeling behaalde de Marguerite Lefevreprijs voor Genderstudies van de Academische Stichting Leuven (2002) en werd gepubliceerd als ‘Het geslacht van de arbeid. Opvattingen over vrouwenarbeid in Belgische katholieke intellectuele kringen (1945-1960)‘ (Universitaire Pers Leuven, 2002). Tevens studeerde zij vrouwenstudies aan de Universiteit Antwerpen. Zij was als FWO-aspirant en praktijkassistent verbonden aan de KULeuven.  Van 2006 tot 2010 was zij werkzaam op het SOMA. Haar specialisaties zijn gender history, sociaaleconomische geschiedenis en mondelinge geschiedenis.  Als publiekshistorica bij Geheugen Collectief werkt zij mee aan meerdere tentoonstellingen en is zij co-auteur van verschillende publieksboeken.

hannelore@geheugencollectief.be

JAKOB ULENS studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij specialiseerde zich in de sociaal-economische geschiedenis van de Nieuwe Tijd. Daarna volgde een Master in de Bedrijfseconomie en het eerste jaar van de opleiding Monumenten- & Landschapszorg. Voordat hij bij Geheugen Collectief aan de slag ging deed Jakob ervaring op als bouwhistoricus en erfgoedconsulent. Hij werkte ook een tijdlang voor een productiehuis. Als lid van Geheugen Collectief specialiseerde hij zich de laatste jaren ondermeer in de Eerste Wereldoorlog. Dankzij zijn ervaring als bouwhistoricus is hij de geknipte persoon om stads-, landschaps- en architectuurgeschiedenis naar een publieksgericht eindproduct te hertalen.

jakob@geheugencollectief.be

JONAS RAATS studeerde geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent. Hij verdiepte zich in de politieke en sociale geschiedenis van het negentiende-eeuwse Belgie en nam in zijn masterscriptie over de crisis in de Vlaamse vlasnijverheid (1840-1850) de opvattingen van de toenmalige politieke elite onder de loep. In een aanvullende opleiding Internationale Politiek bestudeerde hij grondstoffenconflicten in het post-koude oorlog tijdperk. Jonas gaf enkele jaren les in geschiedenis, esthetica, cultuurwetenschappen en Nederlands voor anderstaligen. Hij was actief in het jeugdwerk als educatief medewerker. Tussen 2012 en 2014 werkte hij voor de dienst Erfgoed van de provincie Antwerpen mee aan de voorbereidingen van de herdenking van WOI.

jonas@geheugencollectief.be

PETER VAN DER HALLEN is doctor in de geschiedenis en master in de beleidseconomie (KU Leuven). Zijn geschiedenisstudie rondde hij af met een thesis over de Antwerpse havenproblematiek. Daarna ging hij aan de slag als wetenschappelijk medewerker in de onderzoeksgroep Economische geschiedenis aan de KU Leuven. In 2011 verdedigde hij zijn doctoraat over de voedingsindustrie met als titel Industrial Dynamics in the Food Industry in Belgium (1890-1940) in an Era of Technological Transition. Hij doceert momenteel economische geschiedenis aan de studenten Handelswetenschappen van de KU Leuven Campus Carolus. Peter is gespecialiseerd in economische geschiedenis, de geschiedenis van voeding en rurale geschiedenis.

peter@geheugencollectief.be

STIJN KNUTS studeerde cultuurgeschiedenis aan de KU Leuven (2008) en volgde een aanvullende masteropleiding in wereld- geschiedenis. In 2014 doctoreerde hij op een proefschrift over Vlaamse en Belgische identiteitsvorming in het fietsen en wielrennen vóór de Tweede Wereldoorlog (KU Leuven). Daarna werkte hij aan de Universiteit Gent aan een boekproject over de geschiedenis van de christelijke arbeidersbeweging in de regio Gent-Eeklo. Hij publiceerde uitgebreid over de geschiedenis van het fietsen en wielrennen en over de Belgische sportgeschiedenis, zowel in wetenschappelijke tijdschriften als voor een breed publiek. Onderzoek voeren, schrijven en de resultaten daarvan met zoveel mogelijk mensen delen zijn zijn grote passies.

stijn@geheugencollectief.be

Bas De Roo is doctor in de geschiedenis. Zijn doctoraat gaat over de Kongo Vrijstaat en Belgisch Congo (1885-1914). Hij was assistent en gastprofessor aan de Universiteit Gent en werkte als Senior Researcher aan de Universität Leipzig. Zijn specialisaties zijn Afrikaanse geschiedenis, wereldgeschiedenis en koloniale geschiedenis (Belgisch Afrika in het bijzonder). Daarnaast legt hij zich toe op het maatschappelijk debat over de manier waarop we in België en Europa (kunnen) omgaan met de erfenissen uit ons koloniale verleden.

bas@geheugencollectief.be